2DModelImpressies01

Gemeente Dordrecht en De Paraplu klaren de lucht

Gemeente en De Paraplu klaren de lucht

3V.V. Dubbeldam, T.T.V. Dordrecht en Movado (De Paraplu) en de gemeente werken gezamenlijk verder aan een totaal ontwerp voor een gedeeld complex op Sportpark Schenkeldijk. Tijdens een bijeenkomst onder externe begeleiding zijn nieuwe afspraken gemaakt.
Onder de projectnaam 'De Paraplu' werken de verenigingen samen met de gemeente aan een plan voor drie verenigingen onder één dak. De verenigingen zijn het fundament voor het gebouw. Uitbreiding van functies richting de toekomst is een streven. De afgelopen maanden heeft De Paraplu de plannen verder uitgewerkt. Gemeente en de verenigingen kwamen ondanks een intensieve dialoog niet tot overeenstemming over de financiën.

Donderdag 31 augustus spraken de partijen over de impasse en het vervolg. Verenigingen en de gemeente hebben afgesproken de budgetten bij elkaar te brengen voor accommodatie en infrastructuur. Van hier uit worden gezamenlijke keuzes gemaakt en prioriteiten aangebracht zodat de partijen in september belangrijke eerste stappen kunnen zetten in aanloop naar ledenvergaderingen. Verenigingen en gemeente werken nu met elkaar verder aan dit nieuwe plan. De kans tot slagen, is volgens de betrokken partijen na deze bijeenkomst groter geworden.

Bron: website Gemeente Dordrecht

 

0
0
0
s2smodern

De teleurstelling van wethouder Reynvaan

Afgelopen week was wethouder Reynvaan teleurgesteld in de drie sportverenigingen die onder de naam Paraplu een nieuw sportcomplex willen realiseren op het Sportpark Schenkeldijk. Teleurstelling is een emotie die wordt opgeroepen als een verwachting niet uitkomt en politici zijn vaak en graag teleurgesteld, omdat ze zo de schuld op een nette manier bij een ander kunnen leggen.

Maar hoe eerlijk is het om teleurgesteld te zijn in een tafeltennisvereniging die moet verhuizen, omdat de gemeente Dordrecht geblunderd heeft bij het aanleggen van een kunstgrasveld bij OMC?

Hoe eerlijk is het om teleurgesteld te zijn in een korfbalvereniging die van de gemeente Dordrecht weg moet van het sportterrein aan de Patersweg, misschien wel het mooist gelegen sportcomplex van Dordrecht?

En hoe eerlijk is het om teleurgesteld te zijn in een voetbalvereniging die al jaren positief en creatief meedenkt met de hersenkronkels van de gemeente Dordrecht en keer op keer beloond wordt met een negatief antwoord op haar ingediende plannen?

Vooral v.v. Dubbeldam wordt inmiddels door de gemeente al jaren aan het lijntje gehouden en bij de leden van deze vereniging is het vertrouwen in de gemeente tot het absolute nulpunt gedaald. Om een idee te krijgen wat er de afgelopen jaren zoal gebeurd is, volgt hieronder een sterk ingekort historisch overzicht rondom de nieuwbouw van Dubbeldam.

Eind jaren ’90 had de gemeente Dordrecht grootse plannen met het gebied direct achter Dubbeldam: het Belthurepark. Om dit te kunnen realiseren, werd er op de tekentafel een ontsluitingsweg dwars door de kantine van v.v. Dubbeldam getekend. Dit werd vastgelegd in een bestemmingsplan, waardoor Dubbeldam niets meer kon vernieuwen aan haar huidige accommodatie.

Toen de plannen van het golfterrein en nieuwbouw van tafel leken te zijn, heeft Dubbeldam een vernieuwbouwplan ingediend bij de gemeente; dit werd van tafel geveegd, maar met het verzoek om plannen uit te werken voor een nieuw clubgebouw, centraal gelegen op het sportpark Schenkeldijk. Dubbeldam heeft hierop direct gereageerd en tot op de dag van vandaag hangen de impressies van deze nieuwbouwplannen in de kantine.

Twee jaar lang gebeurde er niets, totdat de gemeente Dordrecht een sportparkenvisie uitwerkte. Het plan van Dubbeldam paste hier niet goed in en de voetbalvereniging moest gaan praten met maatschappelijke instellingen, wat Dubbeldam ook weer direct oppakte. Dit resulteerde in een nieuw plan met verschillende intenties tot samenwerking en een aantal zeer concrete en vernieuwende plannen voor kinderopvang en dagbesteding voor bejaarden. Ook dit bleek voor de gemeente niet voldoende, maar er was inmiddels wel € 5,7 miljoen gereserveerd voor de verhuizing van vier sportverenigingen, waaronder Dubbeldam.

Dubbeldam besloot de handen ineen te slaan met TTVD en Movado om gezamenlijk een nieuw complex te gaan bouwen. De gemeente was enthousiast en faciliteerde de voorbereidingen. Niet alleen mocht een architect in de arm genomen worden, ook is er inmiddels een archeologisch en een bedreigde-diersoorten onderzoek achter de rug. Hoewel we nu wel precies weten hoeveel vleermuizen er nestelen in het huidige onderkomen van Dubbeldam, was het lang onzeker hoeveel geld de gemeente Dordrecht daadwerkelijk vrij wilde maken voor de nieuwe plannen. Nu het bedrag eindelijk bekend is, weten we dat we zeker een € 1,0 miljoen tekortkomen, terwijl de verenigingen zelf al een bedrag van € 700.000 aan eigen middelen inbrengen.

Weer lijkt het erop dat voor de derde keer een uitgewerkt plan van v.v. Dubbeldam, waarbij rekening is gehouden met de toekomst van het sportpark Schenkeldijk, in de prullenbak belandt. Mocht dit nu weer gebeuren, staat de toekomst van de vereniging op het spel. Er moet dit jaar iets gebeuren en het kan en mag niet zo zijn dat de gemeente alweer haar beloftes niet nakomt. 

De wethouder is dus teleurgesteld in het optreden van drie verenigingen, die ondanks alle tegenwerking, zich nog steeds inzetten voor hun leden en de toekomst van het sportpark Schenkeldijk. De wethouder is blijkbaar niet teleurgesteld in een gemeente die niet alleen drie verenigingen in de kou laat staan, maar ook nog eens op voet van oorlog staat met BPD, het ontwikkelingsbedrijf dat geld geïnvesteerd heeft om het Belthurepark te realiseren en nu botweg afgedankt wordt.

De wethouder is ook niet teleurgesteld in haar eigen partij, die veel belooft, maar weinig nakomt. De toezeggingen en genomen acties met betrekking tot de voorbereidingen voor de nieuwbouw hebben de drie verenigingen volledig op het verkeerde been gezet. Zij dachten dat de gemeente het beste voorhad met de toekomst van de sport in Dordrecht, maar zij worden nu geconfronteerd met een fooi uit de toegezegde pot met geld.

De leden v.v. Dubbeldam zijn niet langer meer teleurgesteld, ze koken van woede en begrijpen er niets meer van. Wat moeten ze nog doen om de gemeente te overtuigen? Het kan toch niet zo zijn dat een vereniging die in de laatste paar jaar van 850 leden gegroeid is naar ruim boven de duizend leden maar tegengewerkt blijft worden?

Er ligt een prachtig plan, bescheiden, maar functioneel en de financiële onderbouwing hiervan is solide; het plan blijft zeker binnen het gestelde budget. De gemeente lijkt aan te sturen om budget over te houden om dit ergens anders te kunnen besteden. Dit zou betekenen dat zij weer haar verantwoordelijkheid niet neemt en de verenigingen en het sportpark Schenkeldijk voor de zoveelste keer met een kluitje in het riet worden gestuurd. De gemeente heeft geld gereserveerd staan. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn.

De verenigingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen, ook wat betreft de veiligheid op het sportpark. De gemeente wil dit blijkbaar niet zien en lijkt erop aan te sturen dat de verenigingen de handdoek in de ring gooien. De verenigingen blijven echter onverminderd overtuigd dat het plan kwalitatief goed en haalbaar is.

Mocht dit plan uiteindelijk niet doorgaan, dan heeft de gemeente een gegronde reden om teleurgesteld te zijn, maar dan uitsluitend in zichzelf. Laten we dus hopen dat wethouder Reynvaan en haar partij Beter voor Dordt nog eens goed nadenken en snel met een reëel aanbod komen richting de drie verenigingen.    

 

0
0
0
s2smodern

NIEUWBOUW UPDATE 9 DECEMBER 2016

NIEUWBOUW UPDATE 9 DECEMBER 2016

Paraplu compleetEr is veel werk verzet de afgelopen maanden, maar dat heeft wel geresulteerd in het afronden van een belangrijke stap met betrekking tot de te realiseren gezamenlijke accommodatie van v.v. Dubbeldam, s.c. Movado en T.T.V. Dordrecht, dat verder zal gaan onder de projectnaam “De Paraplu” en met de slogan “Eenheid Uit Diversiteit”

De fase “projectdefinitie”(PD) is afgerond met het indienen van het Programma van Eisen (PvE) met de bijbehorende bouwkosten- en investeringsraming bij de gemeente. De plannen zijn door de drie voorzitters tijdens een gepland overleg op 8 december officieel gepresenteerd aan de wethouder Reynvaan. Ondanks dat met betrekking tot de financiële kaders en synergie in de komende maanden nog verfijning/verdieping zal moeten plaatsvinden, is de algemene conclusie dat de door de nieuwbouwcommissie aangeleverde documenten gedegen zijn en van voldoende kwaliteit zijn om gezamenlijk het vertrouwen uit te spreken door te gaan met het voorontwerp door de reeds gecontracteerde architect en adviseur.

In het kader van de constructieve samenwerking met de gemeente, wordt een gezamenlijk opgestelde RaadsInformatieBrief (RIB) uitgebracht en het afgelopen proces zal op 22 december a.s. door de gemeente en de drie voorzitters worden toegelicht tijdens een gezamenlijk persmoment.

Het Voorontwerp zal naar verwachting eind februari gereed zijn. Tussentijds zal periodiek tijdens overleg van de nieuwbouwcommissie met de gemeente de voortgangsresultaten worden besproken. Dit met als doel om uiterlijk medio januari tot overeenstemming te komen over de financiële kaders van het voorontwerp, waarna het plan ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd.

 

0
0
0
s2smodern

Gemeente Dordrecht, dit kan niet langer!

GEMEENTE DORDRECHT, DIT KAN ZO NIET LANGER!!

Noodzaak nieuwbouw v.v. Dubbeldam

De afgelopen maanden hebben we veel geschreven over onze nieuwbouwplannen en zo vlak voor het begin van het nieuwe seizoen willen we even stilstaan bij onze huidige accommodatie om aan te tonen hoezeer nieuwbouw noodzakelijk is.

Na jaren op het Kooipad in het centrum van Dubbeldam gevoetbald te hebben, kregen we in 1975 een nieuw gebouw aan de Schenkeldijk. Voor die tijd was het een prachtig, maar relatief klein gebouw met een kantine en vier kleedkamers.
Omdat de vereniging nu buiten het dorpscentrum lag, waren we bang voor ledenverlies en in die tijd bestonden er in Dordrecht nog meer dan twintig voetbalverenigingen, die natuurlijk allemaal een stuk kleiner waren dan de clubs die nu nog over zijn.
Onder meer vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de wijk Sterrenburg groeide het aantal leden alleen maar en al snel werden er vier kleedkamers toegevoegd en de oppervlakte van de kantine bijna verdubbeld. Vanwege het tekort aan zaalruimte hebben we in 1988 een hal aan onze kantine gebouwd. Deze bood ook onderdak aan andere verenigingen, zoals korfbal en tennis.
In 2003 zijn nog twee kleedkamers bijgebouwd en met een ledenaantal van 600 hadden we op dat moment een goed onderhouden en keurig passende accommodatie voor onze vereniging.

DSC00800Rond de eeuwwisseling werden er plannen door de gemeente Dordrecht uitgewerkt om direct achter onze velden in de polder te gaan bouwen. Omdat de toegangsweg dwars door onze huidige kantine zou gaan lopen, heeft Dubbeldam na 2003 vrijwel niets meer gedaan aan verbouwingen of groot onderhoud. Dit betekent dat onze huidige locatie alweer 42 jaar oud is, maar al meer dan tien jaar geen groot onderhoud heeft gekend.
In 2012 hebben we onze eerste plannen bij de gemeente ingediend, waarbij we rekening hielden met een groei van onze vereniging. De gemeente vond onze groeicijfers te rooskleurig en om onze plannen kracht bij te zetten, zijn we enkele jaren geleden begonnen met het actief werven van meiden en vrouwen. Dit was zo succesvol dat we van ruim 800 leden inmiddels boven de duizend zitten, waarmee onze groeicijfers direct al gehaald waren.
Omdat de groei van ons ledenaantal niet gestopt is, zitten we niet alleen in een verouderd, maar ook veel te klein pand. Door twee portocabins en een douchegelegenheid aan te schaffen in 2014 en 2015 hebben we nog wat extra ruimte gecreëerd, maar op een normale speeldag op zaterdag hebben we zeker dertig wedstrijden en rond 10:30 hebben we soms wel 24 teams tegelijk te huisvesten.
U kunt zich wellicht voorstellen dat dit in alle hectiek wel eens tot onbegrip leidt bij trainers of spelers en ook komend seizoen zullen we onze tegenstanders ontvangen met een excuusbrief met betrekking tot ons onderkomen.

DSC00790Het achterstallig onderhoud heeft er inmiddels voor gezorgd dat onze verzekeringsmaatschappij onze premie verviervoudigd heeft en als het regent is niet zozeer de vraag of het ergens gaat lekken, maar waar dit gebeurt.
Niet zelden staan er emmers in de kantine of soms zelfs in de entree om het regenwater op te vangen. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging enkele dakdekkers die ons sponsoren door hun handen uit de mouwen te steken, anders zou het helemaal dweilen met het dak open zijn.
Ook hebben we een trouwe groep leden die het echt noodzakelijke onderhoud plegen, zodat het wel veilig blijft voor onze leden en tegenstanders. Dit wordt, ondanks al onze inspanningen, steeds moeilijker en de kosten voor klein onderhoud en energie rijzen langzaam maar zeker de pan uit.

Niet alleen is onze behuizing krap en slecht onderhouden, het is ook echt niet meer van deze tijd. Komend seizoen worden bij de jongste pupillen nieuwe vormen van voetballen geïntroduceerd, waarbij we nog meer ruimte nodig zullen hebben, zowel kleedkamer- als opslagruimte.
En dan hebben we het nog niet eens over nieuwe ontwikkelingen waarover we als vereniging niet eens na kunnen denken, omdat we eenvoudigweg onvoldoende faciliteiten hebben.
We hebben al moeite genoeg om de groei van het meiden- en damesvoetbal in goede banen te leiden, laat staan dat we bijvoorbeeld walking soccer kunnen aanbieden, een prachtige vorm van voetballen voor weer een hele nieuwe doelgroep.

Het is dan ook duidelijk dat als wij een gezonde en groeiende vereniging willen blijven we niet veel langer meer in deze accommodatie kunnen blijven. Bij nieuwbouw zal Dubbeldam verder blijven groeien en kunnen we aan onze leden die faciliteiten bieden die bij deze tijd horen.

0
0
0
s2smodern

Persbericht: De Paraplu

Persbericht de Paraplu

Dinsdag 6 juni heeft het samenwerkingsverband de Paraplu, waarin vv Dubbeldam, sc Movado en TTV Dordrecht samenwerken om gezamenlijk een nieuw clubgebouw te realiseren, gesproken met wethouder Reynvaan over de bijdrage van de gemeente Dordrecht.

De drie verenigingen hebben een plan uitgewerkt dat niet alleen uitstekend past in de Sportparkenvisie van de gemeente, maar ook een kwaliteitsimpuls aan het sportpark Schenkeldijk zal geven. Op basis van een realistisch plan, waaraan de verenigingen zelf een behoorlijk bedrag bijdragen en waarin al voor ruim een half miljoen euro aan versoberingen is doorgevoerd, heeft de Paraplu een bijdrage aan de gemeente gevraagd.

Het bedrag wat onder voorbehoud door de wethouder is aangeboden is ver verwijderd van het gevraagde bedrag en leidt tot  een gat in de begroting dat niet door de verenigingen  gedicht kan worden.

Zo lijkt het plan, dat een voorbeeld is van samenwerking tussen drie elkaar aanvullende verenigingen en  dat perfect past in de Sportparkenvisie van de gemeente Dordrecht, te sneuvelen omdat de gemeente dit niet op een daadkrachtige wijze wil ondersteunen.

Aan de gemeente is gevraagd om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de tot op heden zeer vaag omschreven randvoorwaarden voor de boven genoemde bijdrage en tevens mee te denken waar men mogelijkheden ziet om het gat in de begroting te dichten.

Vv Dubbeldam, sc Movado en TTV Dordrecht blijven geloven in het plan en hebben deze input nodig om volgende stappen te kunnen bespreken.

0
0
0
s2smodern

NIEUWBOUW UPDATE 7 NOVEMBER 2016

NIEUWBOUW UPDATE 7 NOVEMBER 2016

De laatste nieuwbouw update is nog maar kort geleden geplaatst, maar de ontwikkelingen gaan nu zo snel, dat een update over de voortgang op zijn plaats is.

De genoemde visiepresentatie van de drie architectenbureaus heeft op 24 oktober plaatsgevonden. Het waren drie kundige presentaties en op basis van een kwaliteitsmatrix is door de gunningscommissie een beoordeling gegeven. Deze beoordeling is als advies ingebracht in de 2e stuurgroep vergadering van 27 oktober en bekrachtigd om verder te gaan met het economisch meest gunstige architectenbureau.

Bij het voortgangsoverleg van de nieuwbouwcommissie met de gemeente op 1 november is vastgesteld dat voor de fase “projectdefinitie” (PD) en “voorontwerp”(VO) opdracht gegeven kan worden aan de architect HET, adviseur voor overige onderdelen IOB en het project- managementbureau db-m. Verder is de intentie uitgesproken om als drie verenigingen op korte termijn een Vereniging van Eigenaren (VvE) op te richten om enerzijds als opdrachtgever te kunnen optreden, maar anderzijds noodzakelijk voor toekomstig gezamenlijk onderhoud.

Er is een (detail)planning voor de fase PD en VO opgesteld, die strak is opgezet en die in week 8 van 2017 het hoofdstuk VO moet afsluiten. Indien deze planning gehanteerd kan worden, is de achterstand ingelopen en, ondanks de tijds-consumerende opgezette samenwerking tussen de drie verenigingen, weer terug op de oorspronkelijke planning.

  • In week 45 zullen de opdrachten aan HET en IOB worden versterkt. IOB zal tevens een budgetraming maken voor de investeringskosten op basis van het verstrekte concept Programma van Eisen (PvE).
  • In week 45 en 46 zullen workshops onder leiding van de architect met de drie verenigingen plaatsvinden. Eerst een sessie apart met iedere vereniging en daarna een gezamenlijke sessie. In eerste instantie is verfijning / verdieping van het PvE het doel, maar daarna ook om de synergie te onderzoeken en nadrukkelijk te kijken naar efficiënt gezamenlijk gebruik van ruimtes zonder afbreuk te doen aan de eigen identiteit van de verenigingen.
  • Dit moet eind november leiden tot een fasedocument dat officieel gepresenteerd en overhandigd kan worden aan de gemeente en gebruikt kan worden bij de kredietaanvraag.
  • Ondertussen zal de gemeente opdracht verstrekken voor flora- en fauna en archeologisch onderzoek van het gebied. Er bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat de uitkomsten van de onderzoeken een belemmering opleveren.

Het bestuur en de nieuwbouwcommissie attenderen nogmaals op het aangemaakte e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarop geïnteresseerden en-of eventuele belanghebbenden berichten kunnen achterlaten.

 

0
0
0
s2smodern

Impressie van de nieuwbouwplannen

Impressie van het nieuwe clubgebouw
De afgelopen weken heeft v.v. Dubbeldam, evenals deze week Movado en TTVD, nadrukkelijk de media gezocht om te pleiten voor het nieuwplanplan dat op dit moment klaar ligt om gerealiseerd te worden.
Iedereen die deze stukken gelezen heeft, weet dat de drie verenigingen nog in gesprek zijn met de gemeente Dordrecht, maar dat er financieel nog een groot gat te vullen is. In dit stuk willen we het nu eens niet over het financiële plaatje hebben, maar over het plan zelf en dat is meer dan de moeite waard.
Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de drie verenigingen, inmiddels bekend als de Paraplu, hun eisen en wensen op papier hebben gezet en met goedkeuring van de gemeente uit drie architectenbureaus gekozen hebben voor HET architectenbureau.
De architect heeft in meerdere sessies, zowel met de verenigingen afzonderlijk als met de drie gezamenlijk, een concreet plan op papier gezet, waarbij flexibiliteit een belangrijk gegeven was. Niet alleen moet het nieuwe pand de eventuele groei van de drie verenigingen aankunnen, ook moet het mogelijk zijn om in de toekomst andere partijen te laten aansluiten, mocht hier behoefte aan zijn.
In het nieuwe pand staan drie kantines getekend, natuurlijk is dit in eerste instantie bedoeld om de drie verenigingen hun eigen thuisbasis te geven, maar hier zal niet star mee omgegaan worden.
De kleinste kantine, die van TTVD, zal op trainingsavonden gebruikt worden door de voet- en korfballers, waarmee voorkomen wordt dat de grote kantine verwarmd moet worden voor een relatief kleine groep mensen. Op wedstrijddagen kunnen hier sponsoren ontvangen worden.
De grote kantine van Dubbeldam wordt niet alleen op zaterdag en zondag door de voetballers gebruikt, maar kan ook dienstdoen als feestzaal bij evenementen van zowel de voetbal als van de andere verenigingen.
De kantine van Movado zit qua grootte tussen de andere twee kantines in en kan door de week gebruikt worden voor activiteiten als klaverjassen en bridgen. Natuurlijk wordt deze kantine door Movado gebruikt bij haar thuiswedstrijden en vanuit deze kantine is dan ook goed zicht op de korfbalvelden.
Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van deze drie kantines en ook de andere ruimtes, zoals kleedkamers, massage- EHBO- en vergaderruimtes zullen zo efficiënt mogelijk met elkaar gedeeld worden.
Het pand zelf zal centraal op het sportpark Schenkeldijk komen te liggen en zal één geheel gaan vormen met de omgeving, natuurlijk bestaande uit sportvelden, maar ook een bomenrij die in Noord-Zuid richting het nieuwe pand zal omgeven, waarmee het karakter van een park extra geaccentueerd wordt.
Het pand zelf staat op een verhoogd plateau, waardoor het zicht op de velden geoptimaliseerd wordt, maar niet zo hoog dat het een belemmering vormt voor mindervaliden of leveranciers.
Het pand zal worden opgebouwd met een zandkleurige, dunne betonsteen gecombineerd met kleurige kozijnen. Niet alleen ziet dit materiaal er mooi uit, het is ‘hufterproof’ en onderhoudsarm, waardoor het er ook op de lange termijn mooi uit blijft zien.
Als extra accent zijn in het metselwerk de pictogrammen van voetbal, korfbal en tafeltennis terug te zien. Het pand zelf is robuust, maar heeft wel een open karakter door het gebruik van veel glas in de pui.
Vanuit een centrale hal zijn de drie sportverenigingen te benaderen, waarbij de kantine van TTVD als eerste opvalt, hetgeen bij trainingsavonden natuurlijk perfect is. Ook de kantine van Movado bevindt zich op de begane grond evenals alle kleedkamers en ruimtes die tijdens het sporten gebruikt kunnen worden.
De gangen beneden zijn ruim van opzet en lopen dood; zo is er optimaal visuele controle mogelijk en is de kans op dwalen geminimaliseerd.
De grote kantine van v.v. Dubbeldam bevindt zich op de eerste verdieping met fraai zicht op zowel het hoofdveld als enkele andere velden. Vanuit de kantine is er zicht op de velden, maar er is ook gedacht aan een mooi terras buiten.
In de woorden van de architect: ‘Samen onder één dak maar elk met zijn eigen identiteit, dat is wat het nieuwe gebouw uitstraalt.’
Niet alleen straalt het gebouw dit uit, bij de uitwerking van elk detail is nagedacht over optimalisatie bij het gebruik en hoewel elke vereniging in dit pand zichzelf kan blijven, zijn vrijwel alle ruimtes voor meerdere doeleinden en verschillende verenigingen te gebruiken.
De synergie in het gebruik van dit pand is derhalve optimaal, daarnaast ziet het er ook nog eens prachtig uit en voldoet het natuurlijk aan alle wet- en regelgeving. Maar omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden, zullen we het hierbij laten en hebben we enkele fraaie tekeningen bijgevoegd van het pand en de ligging hiervan op het sportpark.
1

 

0
0
0
s2smodern

Nieuws over de nieuwbouw

Na het laatste persbericht in december is er hard gewerkt door alle betrokkenen. Niet alleen de architect en het adviesbureau zijn aan het tekenen en rekenen geslagen, ook bij de drie verenigingen zijn de leden druk bezig geweest. Bij Dubbeldam hebben we dertien klankbordgroepen die zich met een specifieke ruimte of een specifiek onderdeel van onze nieuwe accommodatie bezighouden. Het enthousiasme van deze betrokken leden is hartverwarmend en zo liggen er onder meer al voorlopige tekeningen van de commissiekamer en de kantine. De architect is bijna klaar met een voorontwerp, wat de basis is voor een definitieve tekening. Dit voorontwerp is uiterlijk eind maart klaar om te presenteren aan onze leden.

Op donderdag 9 maart is er een overleg geweest met de wethouder, de directeur van het Sportbedrijf, een projectgroep van de gemeente en onze nieuwbouwcommissie. In dit constructieve overleg is het plan positief ontvangen door de gemeente, maar wel is duidelijk dat de financiering nog niet rond is. De gemeente zal nog deze maand het bedrag noemen waar de drie verenigingen op mogen rekenen; de clubs zullen naar de mogelijkheden om een financiële bijdrage te leveren kijken. Als duidelijk is hoe het financiële plaatje eruitziet, zal het definitieve ontwerp worden opgesteld. 

Op vrijdag 7 april a.s. wordt er een grote feestavond georganiseerd door v.v. Dubbeldam en haar Businessclub. Deze avond zal volledig in het teken van de nieuwbouw staan, de plannen worden kort gepresenteerd, verschillende items worden verloot en er zal ook een band spelen. Alle Businessleden, sponsoren en leden van de Vriendenclub worden uitgenodigd. De toegang is gratis, maar een financiële bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. 

De maand maart zal een spannende maand worden, maar v.v. Dubbeldam rekent op de gemeente Dordrecht en gaat ervan uit dat we op 7 april met goed nieuws komen, zodat we in de komende maanden hard aan de slag kunnen om onze gezamenlijke droom te verwezenlijken.

 

0
0
0
s2smodern

NIEUWBOUW UPDATE 21 OKTOBER 2016

Na de laatste nieuwbouw update is er veel werk verzet door het bestuur en de nieuwbouwcommissie en zijn zaken in een stroomversnelling geraakt. Daarom hierbij een update met informatie over de voortgang.

Inmiddels is in samenwerking met de gemeente besloten tot een uitwerking van een accommodatie in het zuidelijke gedeelte. In de laatste update stond ook dat begin oktober de noodzakelijke stukken voor de kredietaanvraag dienen te worden aangeleverd, maar dat is inmiddels in overleg met de gemeente versoepeld. Dit heeft te maken met de binnenkort te ondertekenen intentieverklaring om als drie (Movado, TTCD en v.v. Dubbeldam) verenigingen gezamenlijk op te trekken en in eerste instantie tot een gedegen Programma van Eisen te komen. Anderzijds is er de gezamenlijke stelling van de betrokken partijen (waaronder ook de gemeente) om tot een goed onderbouwd financieringsvoorstel te komen, dat bij de kredietaanvraag bij de Raad een grote kans van slagen heeft. Dat geeft wat vertraging, maar heeft vooralsnog geen invloed op de einddatum.

Inmiddels heeft de 1e stuurgroep vergadering met de drie verenigingen op 6 oktober j.l. plaatsgevonden en nadere afspraken zijn gemaakt door de nieuwbouwcommissie om het Programma van Eisen verdere verdieping te geven.

Er is een aanbestedingsleidraad opgesteld, die is doorgestuurd naar drie architectenbureaus, waarvan er drie hebben bevestigd een offerte te sturen voor het ontwerptraject en op 24 oktober a.s. een visiepresentatie te houden, waarop een beoordeling zal plaatsvinden door het invullen van een kwaliteitsmatrix door een gunningscommissie.

Tijdens het overleg van de nieuwbouwcommissie op 11 oktober j.l. met de gemeente is een taxatierapport van 23 september 2016 overhandigd. Hierbij is een onteigeningsschadeloosstelling vastgesteld, waarover nog stevig onderhandeld zal moeten worden. Tijdens hetzelfde overleg is akkoord gegeven, om vanuit het voorbereidingskrediet van de gemeente, te starten met het project- en bouwmanagement en advisering t.a.v. constructies, technische installaties, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, duurzaamheid en bouwkosten in de ontwerpfase.

Vervolgafspraken met de gemeente en stuurgroep zijn gemaakt, waarvan de leden bij een volgende update over de uitkomsten op de hoogte worden gesteld.

Het bestuur en de nieuwbouwcommissie attenderen op het nieuw aangemaakte e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarop kan worden aangegeven in welke mate mensen vanuit de vereniging de nieuwbouwcommissie kunnen en willen ondersteunen en/of zitting willen nemen in binnenkort op te zetten klankbordgroepen.

 

0
0
0
s2smodern

De Paraplu blijft in gesprek met de gemeente Dordrecht

Ondanks, of misschien juist wel dankzij, de pittige woorden van v.v. Dubbeldam richting de gemeente Dordrecht is er op woensdag 5 juli jl. een opbouwend en positief gesprek geweest tussen wethouder Reynvaan, directeur Sportbedrijf Arno van Gerven en Strategisch adviseur Joost Leemans enerzijds en de drie voorzitters van de sportverenigingen, samenwerkend als de Paraplu anderzijds. In dit gesprek heeft wethouder Reynvaan nogmaals duidelijk aangegeven dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn, ondanks de uitspraken van diverse partijen in de media. Volgens haar zijn dit politieke uitspraken, waarmee ze dus feitelijk bedoelt dat deze slechts bedoeld zijn om de kiezers te beïnvloeden.

Uit de toegezegde gelden moeten volgens de gemeente ook de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen gefinancierd worden, genoemd zijn onder meer kabels, waaronder glasvezel, wegen, korfbalvelden en een kunstgrasveld. Hoewel Dubbeldam staat te springen om een nieuw kunstgrasveld, is het wel heel vreemd dat financiering hiervan uit deze pot met geld moet plaatsvinden. Geen enkel ander kunstgrasveld in Dordrecht is op deze wijze gefinancierd. Daarnaast lijkt het er sterk op dat achterstallig onderhoud moet worden gefinancierd uit de eerder aan de verenigingen toegezegde gelden.

Volgens wethouder Reynvaan zit de gemeente echt met de nieuwbouwplannen in haar maag, omdat iedereen binnen de gemeente zeer positief is over zowel de samenwerking tussen de drie verenigingen als het plan om een nieuw complex te bouwen in het hart van het Sportpark.

Om dit toch te kunnen realiseren, is het voorstel van de gemeente om een workshop te houden, begeleid door een moderator en aangevuld met twee externe deskundigen. Dit moeten mensen zijn met een visie op en voldoende ervaring met soortgelijke projecten. Dit zou half augustus plaats moeten vinden.

De Paraplu gelooft best dat er in beperkte mate mogelijkheden zijn om te optimaliseren, echter niet zoveel dat het financiële gat overbrugd kan worden. Er ligt een goed plan, waarbij voldaan is aan alle eisen van zowel de wetgever als de verschillende sportbonden. Het pand is flexibel in opzet en is in de toekomst eenvoudig uit te breiden, mochten er andere verenigingen of maatschappelijke instanties onderdak zoeken.

Het architectenbureau, dat in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht is gekozen, heeft zijn sporen verdiend in de sportwereld en de onderliggende berekeningen zijn gemaakt door een gerenommeerd ingenieursbureau.

Hoewel het voor de Paraplu vooral voelt alsof de gemeente Dordrecht tijd wil kopen door een workshop te houden, heeft hij hier wel mee ingestemd, maar wel onder de volgende voorwaarden:

 • Het aanstellen van de moderator en andere deskundigen gebeurt in onderling overleg
 • De resultaten van de workshop dienen snel te leiden tot een besluit van het Sportbedrijf. Voor 1 september a.s. dient er duidelijkheid te zijn
 • De toezegging van de gemeente dat zij bereid is te onderzoeken om de financiële bijdrage op een verantwoorde wijze te verhogen, mocht dit uit de resultaten van de workshop nodig blijken te zijn
 • Het programma van de workshop moet minimaal twee weken voorafgaand hieraan beschikbaar gesteld worden aan de Paraplu

Hoewel het inmiddels zomervakantie is en veel mensen heerlijk op vakantie zijn, gaan de gesprekken tussen de gemeente Dordrecht en de Paraplu dus gewoon door en ligt er bij de start van het nieuwe seizoen hopelijk een plan waar we mee verder kunnen. 

0
0
0
s2smodern

Persbericht: vv Dubbeldam, SC Movado en TTV Dordrecht samen naar de Schenkeldijk

Persbericht: vv Dubbeldam, SC Movado en TTV Dordrecht samen naar de Schenkeldijk

Voetbal, korfbal en tafeltennis onder één dak in een nieuwe accommodatie, dat is waar Arie in ’t Veld, Erik Hoffmann en Mike Schram naar streven. De drie voorzitters van v.v Dubbeldam, SC Movado en TTV Dordrecht en hun verenigingen werken samen onder de projectnaam ‘De Paraplu’ met de slogan ‘Eenheid uit diversiteit’ aan hun toekomst aan de Schenkeldijk.

Hoewel deze samenwerking uit nood is geboren, nadat de gemeente in 2015 een toekomstvisie voor sportparken in Dordrecht had gepresenteerd, zijn de drie verenigingen blij met de positieve samenwerking.

Zowel Movado als TTV Dordrecht moesten naar aanleiding van de uitgewerkte plannen van de gemeente Dordrecht op zoek naar een nieuwe accommodatie, terwijl Dubbeldam al enige jaren bezig was om op het sportpark Schenkeldijk een nieuw onderkomen te vinden.

Als het aan de verenigingen ligt wordt er snel begonnen met de bouw van een multifunctioneel sportcomplex in het hart van het sportpark. In samenwerking met een architect, ingenieurs- en bouw/ projectmanagementbureaus is een doortimmerd plan uitgewerkt met aandacht voor de eisen en wensen van de drie verenigingen, maar ook met oog voor de omliggende natuur en mogelijk nieuwe samenwerkingen in de toekomst.

Op 8 december is dit plan gepresenteerd aan wethouder Reynvaan. Volgens de wethouder zijn de uitgewerkte plannen gedegen en van goede kwaliteit. De verenigingen mogen de plannen definitief gaan maken, waarbij wel extra aandacht nodig is voor de financiële kaders en synergie.

In gezamenlijkheid met de gemeente hebben de drie verenigingen zich ten doel gesteld om al medio januari 2017 de financiële kaders vast te stellen voor besluitvorming door de Raad. Naar verwachting zal het voorontwerp, waarbij de nieuwbouw accommodatie een tastbaar aanzicht zal krijgen, eind februari 2017 gereed zijn.

Met nog een korte eindsprint voor de boeg zullen de drie verenigingen samen met de gemeente Dordrecht hun krachten bundelen om een prachtige accommodatie te realiseren.

Onder één dak zullen de drie verenigingen hun eigen onderkomen vinden, waarin de eigen identiteit en gezelligheid terug te vinden zal zijn. Door verkenning en uitwerking van de synergie in het gebruik van ruimtes,- functies en sportaanbod en mogelijke deelname van andere verenigingen, zal de samenwerking echter ook meer gaan behelzen dat simpelweg drie verenigingen onder één dak.

De drie verenigingen verheugen zich erop het ingeslagen pad samen met de gemeente te blijven volgen, geheel in lijn met de sportieve en maatschappelijke doelstellingen van zowel de sportverenigingen als van de gemeente Dordrecht.

0
0
0
s2smodern

NIEUWBOUW UPDATE 14 JULI 2016

Maandag 11 juli heeft de nieuwbouwcommissie met een delegatie van het Sportbedrijf de mogelijke locaties bekeken voor onze nieuwe accommodatie. Hierbij zijn zowel de opties aan de noordelijke kant als wel deze op de zuidelijke kant bezocht. Op het noordelijke deel, het deel waar nu onze accommodatie staat, is de huidige parkeerplaats een optie.

Op het zuidelijke deel is een plek min of meer in het centrum van het Sportpark een optie. Aanleg of het verleggen van velden is dan noodzakelijk. Ook is kort gesproken over de mogelijkheden tot samenwerken op de verschillende locaties.

De planning om de noodzakelijke stukken voor de kredietaanvraag, begin oktober, aan te leveren is nog steeds van toepassing. Na de komende vakantieperiode zal verdere verdieping gaan plaatsvinden en een volgend overleg met de gemeente worden ingepland om zaken te concretiseren.

0
0
0
s2smodern