Op vrijdag 27 september a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering in de kantine van onze vereniging gehouden.
we vragen nu deze datum in uw agenda op te schrijven; de definitieve agenda zal volgende week terug te vinden op onze website.