De afgelopen jaren hebben TTV Dordrecht, SC Movado en v.v. Dubbeldam intensief samengewerkt onder de naam de Paraplu om in overleg met de gemeente Dordrecht gezamenlijk een nieuwe accommodatie op het sportpark Schenkeldijk te realiseren.
De samenwerking binnen de Paraplu is vanaf het begin bijzonder positief geweest en de voorzitters van de drie verenigingen hebben met veel plezier samengewerkt. Er is veel tijd gestoken in de onderlinge relaties, waarbij leden van de verschillende verenigingen bij elkaar uitgenodigd zijn op evenementen. In tijden waarop het er op leek dat vooruitgang geboekt werd in de gesprekken met de gemeente trokken de drie verenigingen als vanzelfsprekend met elkaar op en de samenwerking binnen de Paraplu is dan ook tot op de dag van vandaag opbouwend en constructief geweest.

Helaas kan dit laatste niet gezegd worden van de samenwerking met de gemeente Dordrecht, die in het dossier nieuwbouw Schenkeldijk keer op keer haar beloftes niet is nagekomen. De gemeente leek nooit echt de intentie te hebben om daadwerkelijk een nieuwe accommodatie voor onze verenigingen te realiseren.
Op 10 november 2017 is een door de gemeente geschreven intentieverklaring door alle partijen getekend, waarna de Paraplu alle benodigde stukken tijdig heeft ingeleverd. Nog geen half jaar later, op 7 maart 2018, gaf de gemeente een persbericht uit waarin geschreven staat dat de Paraplu een miljoen euro extra heeft gevraagd, terwijl er in werkelijkheid alleen maar beknibbeld is op de originele plannen. Een dag later besloten de drie voorzitters om de Paraplus dicht te vouwen, maar omdat de gemeente en met name wethouder Marco Stam ons wist te overtuigen dat de plannen echt door konden gaan, hebben we ons laten verleiden om weer aan tafel te komen.
In september 2018 zei Marco Stam blijkbaar op persoonlijke titel: ‘De bouw van het nieuwe sportcomplex voor voetbalvereniging Dubbeldam, korfbalclub Movado en tafeltennisvereniging Dordrecht begint ergens halverwege 2019.’
Naast deze duidelijke toezegging veegde onze wethouder ook nog eens fijntjes de vloer aan met de ambtenaren die dit dossier blijkbaar niet tot een goed einde konden brengen: ‘Niets ten nadele van de vorige ambtenaren, maar ik heb er nu nieuwe mensen op gezet omdat in de loop der jaren wat ruis op de lijn ontstaan was. Nieuwe bezems vegen schoon.’

Inmiddels is het juni 2019 en derhalve zo’n beetje halverwege 2019 en in plaats van heipalen die de grond in geslagen worden, ligt er een schrijven van de wethouder aan de gemeenteraad op tafel waarin dit keer de besturen van Dubbeldam en TTVD geschoffeerd worden. Volgens de wethouder heeft hij namelijk meerdere malen, vanuit diverse kanalen, zowel formeel als informeel geprobeerd met de twee genoemde verenigingen in gesprek te komen, maar gek genoeg hebben de twee voorzitters noch een telefoontje noch een uitnodiging per mail of brief van de wethouder ontvangen.
Deze schaamteloze poging om de schuld bij de verenigingen te leggen, doet bij Dubbeldam en TTVD het allerlaatste beetje vertrouwen verdampen dat er nog in de gemeente Dordrecht was.

De drie besturen van de verenigingen trekken nu definitief de stekker uit de nieuwbouwplannen van de Paraplu, omdat we gemerkt hebben dat deze te pas en te onpas misbruikt werden in de onderhandelingen en nu nog steeds in de naweeën ervan. Stank voor dank, omdat diezelfde gemeente de verenigingen met deze opdracht opgezadeld heeft en vervolgens tijdens het gehele proces alleen maar bezig geweest is met het veranderen van de spelregels, het speelveld en zelfs compleet nieuwe teams aan de discussie heeft toegevoegd. Ieder van de drie verenigingen zal nu zijn eigen keuze maken met betrekking tot ver- of nieuwbouw of überhaupt de noodzaak tot een verhuizing.

Omdat, zoals al geschreven, de onderlinge contacten tussen de drie verenigingen wel bijzonder positief waren en zijn, willen we de Paraplu echter niet in zijn geheel dichtklappen. We zullen contact blijven houden en waar we samen kunnen werken, zullen we dit met veel plezier doen. Hoe dit in de praktijk vorm gaat krijgen, moeten we nog bezien, maar we hopen dat de warme band tussen de drie verenigingen ook in de komende jaren alleen maar sterker zal worden.