Dinsdag 26 maart 2019 zal de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de Dordtse politiek tijdens een openbare Raadsvergadering heeft laten zien dat ze zich totaal niet druk maakt over de toekomst van haar sportverenigingen.
Aan v.v. Dubbeldam, TTVD en Movado is een stuk gepresenteerd waar de honden geen brood van lusten en zelfs de naam broddelwerk is voor dit vodje papier nog te veel eer. Tot aan deze vergadering heeft Dubbeldam gemeend zich op te vlakte te moeten houden in de hoop dat de raadsleden zich zouden laten overtuigen door rede in plaats van de waan van de dag. Bij alle oppositiepartijen is dit gelukt en zo zijn bij de uiteindelijke stemming 18 van de 39 stemmen uitgebracht voor een amendement van de VSP en D66. Dit amendement was noodzakelijk om te komen tot een oplossing en Dubbeldam is dan ook blij met de oppositiepartijen die eensgezind voor deze oplossing gestemd hebben.

Omdat de coalitie, onder aanvoering van BVD, tegengestemd heeft, is Dubbeldam nu definitief alle vertrouwen in de Dordtse politiek kwijt. We zullen niet meer gesprek gaan met de gemeente en ons beraden over wat ons te doen staat.
Op dit moment zullen we het hierbij laten, ook voor ons als bestuur is er vooral ongeloof en verontwaardiging over het standpunt van de Raad. Deze week nog zullen we met een uitgebreider statement komen.