Zoals eerder deze week al geschreven, is Dubbeldam haar vertrouwen in de politiek nu voorgoed kwijt. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag verdraaiden verschillende politici de waarheid en kon de onwetende luisteraar zomaar het idee krijgen dat v.v. Dubbeldam onrealistische eisen stelt of heeft gesteld.
Feit is dat Dubbeldam gewoon een nieuwe accommodatie wil hebben, waarbij de bijdrage van de gemeente realistisch moet zijn. In de laatste plannen die door de gemeente Dordrecht zijn gepresenteerd, is een bedrag opgenomen voor de accommodatie van v.v. Dubbeldam dat volstrekt onvoldoende is, waarvoor nooit een acceptabel nieuw clubgebouw kan worden neergezet en dan hebben we het over een kantine, voldoende kleedkamers, opberghokken en enkele vergaderruimtes: niet meer, maar zeker niet minder.
Hoewel Dubbeldam wat betreft de gemeente de handdoek in de ring heeft gegooid, heeft de gemeenteraad ervoor gestemd dat de wethouder verder mag gaan met zijn plannen. In deze plannen is natuurlijk rekening gehouden met een nieuwe locatie voor onze vereniging, maar tot op heden heeft de wethouder weer niets van zich laten horen, zodat wij hem nog steeds niet persoonlijk hebben kunnen vertellen wat wij van zijn plan vinden, laat staan dat hij eventueel nog met een voorstel is gekomen wat niet lachwekkend is.
Dat de wethouder het niet nodig heeft gevonden de verenigingen bij zijn plannen te betrekken is al onbeschoft en na de afgelopen raadsvergadering en alle reacties hierop maakt het er niet beter op. Je zou inmiddels bijna de vraag kunnen stellen of de gemeente het beginsel van opgewekt vertrouwen niet geschaad heeft en dat er daardoor sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Maar tot hier de gemeente Dordrecht, wij zullen verder moeten en gelukkig hebben we al nagedacht over andere mogelijkheden. Op 22 februari hebben we al tekeningen gepresenteerd van onze hal na een eventuele verbouwing. Natuurlijk zijn dit eerste schetsen geweest en moet hier nog het nodige aan fijn geslepen worden, maar dit zou een prima optie kunnen zijn.
Dit is niet de enige mogelijkheid, omdat we ook nadenken over andere plaatsen om nieuwe kleedkamers te bouwen, waarbij dan wel een bouwvergunning – bij de gemeente Dordrecht – moet worden aangevraagd. Omdat de gemeente geen enkele intentie lijkt te hebben om ons echt te helpen, zal het snel krijgen van toestemming in onze ogen alleen maar logisch zijn.
In de afgelopen jaren heeft Dubbeldam met veel andere verenigingen contact gehad over samenwerkingsvormen en ook dit blijft tot de mogelijkheden behoren. Voorwaarde hierbij is wel dat het snel gerealiseerd kan worden, want de tijd begint voor Dubbeldam echt te dringen. Dus samenwerken blijft een mogelijkheid, maar alleen als dit niet leidt tot een verdere vertraging in de uitvoering.
De komende weken gaan we hard aan de slag met het uitwerken van onze ideeën, praten met eventuele partners en wellicht nog verrast worden door onze gemeente. Zodra onze plannen duidelijk genoeg zijn om voor te leggen aan onze leden zullen we een informatieavond organiseren om daarna in een Buitengewone Ledenvergadering toestemming van onze leden te krijgen voor het plan waar we definitief mee aan de slag gaan.

Hieronder twee tekeningen van onze hal na een eventuele verbouwing.