In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 december 2018 heeft de gemeenteraad zich ondubbelzinnig uitgesproken over de impasse waarin het nieuwbouwtraject van v.v. Dubbeldam en de andere verenigingen in verzeild geraakt is.
Een motie, ingediend door alle oppositiepartijen, is op Beter Voor Dordt na door alle partijen aangenomen. Binnen de gemeenteraad is er dus een grote meerderheid die vindt dat de gemeente Dordrecht zich moet inspannen om ons echt te helpen. In de motie staan de volgende drie acties genoemd:

• Voor het einde van het jaar moet er weer gesproken worden met de sportverengingen;
• Uiterlijk 1 maart 2019 ligt er een raadsvoorstel met scenario’s waarover daadwerkelijk een besluit genomen kan worden door de raad;
• De scenario’s in het raadsvoorstel kunnen rekenen op draagvlak van de verenigingen en hebben een duidelijk tijdspad en een financieel dekkingsvoorstel.

De gemeenteraad geeft feitelijk opdracht aan het college om binnen nu en ruim twee maanden een duidelijk plan, of meerdere plannen, in te dienen waar wij als Dubbeldam achter staan. Hoewel 1 maart 2019 ver weg lijkt, is het echt nog maar tweeëneenhalve maand en gisteren heeft Arie al gesproken met de gemeente, zodat aan de eerste actie al gehoor is gegeven.
Hoewel Dubbeldam het betreurt dat BVD als enige partij niet voor de motie heeft gestemd, zijn we wel heel blij met de steun van alle andere politieke partijen. Ook wij zien het meest in een nieuwe accommodatie en we zullen dus volledig meewerken aan Plan A, zijnde nieuwbouw voor onze vereniging.

Omdat het water ons echt aan de lippen staat en we inmiddels heel goed weten dat ook deze motie geen zekerheid geeft over onze toekomst, zullen we daarnaast hard aan de slag gaan met Plan B, ofwel het verbouwen van onze huidige accommodatie.
Ook hiervoor zijn meerdere scenario’s denkbaar en we zullen deze scenario’s de komende weken in kaart gaan brengen. Zoals iedereen wel weet, is het belangrijkste op dit moment dat het dak in orde gebracht wordt en dat we meer kleedkamers gaan bouwen, dit naast het achterstallige kleine en grote onderhoud.
Er is al nagedacht om een rij kleedkamers te bouwen tegen de bestaande kleedkamers aan, dus richting het B-veld, een andere mogelijkheid is om onze sporthal op te offeren en hierin nieuwe kleedkamers en vergaderkamers te bouwen. Een derde mogelijkheid is het neerzetten van mobiele kleedkamers op een deel van onze parkeerplaatsen.
We zullen deze plannen nog moeten doorrekenen en daarnaast in kaart brengen wat de voor- en nadelen zijn. In elk geval gaat Dubbeldam in de komende periode zowel aan de slag met Plan A als met Plan B en mocht de politiek ons weer in de steek laten, zullen we direct onze verbouwplannen gaan uitvoeren.
In de komende maanden zullen wij u op onze website tweewekelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen van zowel Plan A als Plan B. Onze voorzitter heeft gisteren in het overleg met de gemeente Dordrecht aangegeven dat Dubbeldam alle informatie met haar leden zal gaan delen, zodat iedereen altijd op de hoogte kan zijn van de stand van zaken.
Wij zullen de voortgang derhalve direct delen en niet op verzoek van de gemeente informatie later bekend maken. De gemeente heeft aangekondigd forse stappen te verwachten, wij willen hier volledig aan meewerken en zullen alles met onze leden delen.

Voorlopig zijn we in elk geval blij met de steun vanuit de gemeente Dordrecht en we hopen oprecht dat de gemeenteraad op of rond 1 maart 2019 in kan stemmen met een mooi plan voor nieuwbouw voor onze vereniging.