Vandaag heeft wethouder Stam namens de gemeente Dordrecht de media geïnformeerd over de voortgang in het dossier Schenkeldijk. In de afgelopen maanden heeft de wethouder keuzes gemaakt die positief zijn voor onze vereniging.
Het is nog niet zover dat we kunnen zeggen dat de nieuwbouw definitief doorgaat, maar de wethouder zal in januari/februari een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad aanbieden, waarin ervoor gekozen is om de nieuwbouwplannen van Dubbeldam los te koppelen van die van Movado, TTVD en de Dijk.
Movado zal nog voor een periode van tenminste vijf tot tien jaar aan de Patersweg kunnen blijven, waarbij de sportvelden en infrastructuur vernieuwd zullen worden. TTVD kan vooralsnog gehuisvest blijven op het voormalige sportterrein de Corridor en ook de plannen voor sporthal de Dijk zullen los komen te staan van de nieuwbouw van Dubbeldam.

De wethouder heeft aangegeven dat er een structurele oplossing moet komen voor Dubbeldam, waarbij de nieuwbouw plaats zal vinden in het zuidelijk deel van ons sportpark, ofwel aan de andere kant van de toegangsweg. De intentie is dat de Dordtsche Rugby Club hierbij wel aansluit.
Tussen het bestuur van Dubbeldam en de gemeente heeft afstemming plaatsgevonden over het aantal vierkante meters en de inbreng van eigen geld door Dubbeldam. De wethouder zal hier in het definitieve plan rekening mee houden.
Het plan dat uiteindelijk aan de raad aangeboden wordt, zal voor een kwaliteitsimpuls gaan zorgen voor het sportpark en naast een nieuwe accommodatie met voldoende kleedkamers en andere ruimtes, zal er ook gekeken worden naar de (trainings-)velden.

In de afgelopen jaren zijn we nog nooit zo dichtbij een positieve oplossing geweest en het bestuur van Dubbeldam wil wethouder Stam de tijd geven om zijn definitieve plan in nauw overleg met Dubbeldam verder uit te werken, zodat we hopelijk nog voor het voorjaar toestemming van de gemeente Dordrecht krijgen om eindelijk aan nieuwbouw te beginnen.