De gemeente Dordrecht blijft een bijzondere partner om mee samen te werken. Na jaren aan tafel gezeten te hebben, waarin vrijwel alle scenario’s op tafel hebben gelegen, moeten de sportverenigingen die jarenlang samen met de gemeente opgetrokken zijn nu ook in de krant lezen welke voorkeur de gemeente Dordrecht heeft.
In onderstaand artikel staat te lezen: ‘Een van die scenario’s heeft de voorkeur, uit financieel oogpunt en gezien de mogelijkheden om met zoveel mogelijk clubs samen te werken’ en daarom is blijkbaar besloten dat v.v. Dubbeldam een eigen accommodatie gaat krijgen.
Ach, om te kunnen volgen hoe politici denken, moet je wel uit bijzonder hout gesneden zijn, maar we richten ons op de toekomst: een nieuw gebouw voor Dubbeldam, waarbij we eindigen met de woorden van onze voorzitter: ‘Ik zal niet juichen voordat de eerste palen voor de nieuwe accommodatie besteld zijn’.