Zoals al medegedeeld zal de kantine zondag helaas niet open zijn. In een ontvangen brief van de Gemeente is aangegeven dat hier zeker op zal worden gecontroleerd. De toiletten zijn gewoon toegankelijk. Verder het verzoek om de kwestie niet verder te laten escaleren door bijvoorbeeld met eigen drank aan te komen zetten of op andere wijze de regels te overtreden. We liggen onder een vergrootglas dus waarom het lot tarten!
Iedereen die de media heeft gevolgd, weet dat zowel de club als de burgemeester zijn zegje heeft gedaan en maandag 13 mei hebben wij op ons verzoek een gesprek met de burgemeester. Begin volgende week zullen wij hier dan verslag van doen.

Het Bestuur