Zoals jullie ongetwijfeld in de diverse (sociale) media hebben gelezen, heeft het college zijn voorkeur uitgesproken voor 1 van de 5 scenario’s betreffende de toekomst van ons sportpark. Het plan van “De Paraplu” maakt daar geen deel meer van uit, wel een aparte accommodatie voor ons en het intrekken van Movado en TTVD bij een te ver(nieuw)bouwen accommodatie van Next Volley bij Sporthal De Dijk.
Komende weken wordt dit nog besproken in de adviescommissie waarna de Gemeenteraad er op 26 maart een klap op moet geven. Een ja betekent nog niet automatisch dat het spel gespeeld is en de palen besteld kunnen worden. Een eerste bestudering van het plan met bijbehorende cijfers heeft bij ons al wat vraagtekens opgeleverd die wij gaarne nader toegelicht willen zien.
Afgelopen week is gesproken met een aantal politieke fracties die vooral benieuwd waren naar onze indrukken van het plan, waarbij Arie dezelfde uitspraken heeft gedaan als al te lezen in het AD en te zien in de reportage van RTV Dordrecht. Wij zullen in laatste week maart of eerste week april een informatieavond plannen om alle leden bij te praten over de stand van zaken tot dat moment. Voor nu dus nog even afwachten, wij melden ons zodra er nieuws is.

Het bestuur