In de afwikkeling van de vechtpartij op zondag 14 april hebben wij vorige week het bericht gehad dat de Burgemeester het voornemen heeft om onze kantine voor een periode van 2 weken te sluiten. Een en ander conform het Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht. Naar de mening Burgemeester is het noodzakelijk om – in verband met herstellen van de openbare orde en het afgeven van een signaal naar de omgeving – deze maatregel te nemen.
Wij hebben met verbazing en verontwaardiging op dit voornemen gereageerd en zijn vorige week ons verhaal gaan doen bij de Gemeente, nadrukkelijk ook gevraagd hoe wij kunnen voorkomen dat een paar idioten die geen lid zijn van onze vereniging op ons terrein aanwezig zijn en de boel verstieren. Natuurlijk hebben wij hier geen antwoord op gekregen want dit is er ook niet.
Uiteindelijk is het resultaat wel dat wij vandaag te horen hebben gekregen dat onze kantine op zondag 12 mei en 19 mei gesloten moet zijn! Hier zijn wij natuurlijk nog steeds niet blij mee, maar dit is het uiterste compromis dat wij hebben kunnen sluiten. Deze week hebben wij een persoonlijk gesprek met de Burgemeester om nogmaals ons ongenoegen uit te spreken over de gang van zaken, het onvoorstelbare gestuntel met onze nieuwbouwplannen zal dan ook aan de orde komen.

De wedstrijden op 12 mei en 19 mei gaan wel gewoon door.

Het spijt ons dit mede te moeten delen.

Het Bestuur