• Door het insturen van dit formulier zegt u niet alleen uw lidmaatschap bij onze vereniging op, maar geeft u ook toestemming dat wij u afmelden als KNVB-lid.

    Zoals opgenomen in onze statuten bent u verplicht om de contributie over het lopende seizoen, lopen van 1 juli tot en met 30 juni, te voldoen.

    Natuurlijk vinden wij het jammer dat u ons gaat verlaten, we willen graag weten wat hiervan de reden is en we vragen u dan ook om dit bij deze opzegging aan te geven. Met uw informatie kunnen wij wellicht ons voordeel doen.

  • Opzeggen Lidmaatschap