Begin oktober 2018 was op onze website te lezen dat Rick Klootwijk zou gaan stoppen met zijn activiteiten bij Dubbeldam. Rick schreef destijds dat hij niet meer optimaal kon functioneren en hij sprak de hoop uit dat problemen bij onze vereniging structureel opgepakt zouden gaan worden.
In de maanden die volgden, heeft Rick verschillende gesprekken gevoerd met onder meer het bestuur en al heel snel was duidelijk dat zowel het bestuur als Rick hetzelfde willen: een gezonde en mooie vereniging voor iedereen. De gesprekken waren dan ook al heel snel toekomstgericht en zeker omdat er een aantal bestuursleden is dat al langere tijd een functie bij onze vereniging vervult, is het meer dan wenselijk om niet alleen na te denken over de structuur bij Dubbeldam maar ook over de invulling van de bestuursfuncties bij Dubbeldam.

Na de winterstop gaat Rick gelukkig weer wat taken oppakken bij Dubbeldam; hij gaat zeker niet doen wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, maar hij wil zijn bijdrage gaan leveren om Dubbeldam een nog mooiere vereniging te laten worden.
Omdat zijn hart nog altijd het meest bij de jeugd ligt, zal hij voorlopig een meer algemene rol als jeugdcoördinator gaan vervullen, waarbij hij meer op de achtergrond blijft dan in het verleden. Samen met het bestuur en andere Dubbeldammers zal Rick zich de komende maanden gaan richten op de structuren binnen Dubbeldam.
Waar wil Dubbeldam over vijf jaar staan? Hoeveel bestuursleden zijn nodig om dit te bereiken? Welke mensen hebben we nodig om dit te realiseren en hoe krijgen we deze mensen enthousiast?
Dit zullen de vragen zijn waar we ons met elkaar en gelukkig dus ook met Rick Klootwijk mee bezig gaan houden.
Het bestuur van Dubbeldam is heel blij dat Rick zijn energie weer gaat inzetten voor onze club en de woorden bij het bericht van Rick destijds krijgen nu een positieve invulling: Waarom moeilijk doen als het samen kan.