Beste leden van Dubbeldam,

Afgelopen week heb ik het bestuur van Dubbeldam meegedeeld dat ik stop met mijn activiteiten bij v.v. Dubbeldam. Iedereen die me kent, weet dat deze club voor mij mijn 2de huis is, maar het laatste jaar is zwaar geweest en ik kan op dit moment de energie niet meer vinden om me volledig in te zetten voor mijn en jullie vereniging.

Dubbeldam is een vereniging met 1.000 leden en met alle mensen erom heb je misschien wel met 4.000 mensen te maken, dus moet je het als een bedrijf runnen en duidelijk zijn, goed communiceren en de regels duidelijk ventileren. Dit laatste gebeurt in mijn ogen te weinig, waardoor er helaas te veel verkeerd gaat. Dit is niet te wijten aan één persoon: we zijn hier allemaal in meer of mindere mate schuldig aan: het bestuur, het jeugdbestuur, de leden en de ouders van de jeugdleden.

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is aangegeven dat er binnen de vereniging dingen gebeuren die niet goed zijn en dat we elkaar hierop mogen en zelfs moeten aanspreken. Laten we dit met elkaar doen: opbouwend, maar kritisch. Het kan niet zo zijn dat onze mooie vereniging opgedeeld is in kampen, hieraan gaan we met elkaar kapot. De onderlinge sfeer is gewoon niet goed en dit moet snel veranderen.

Ik heb bij het bestuur aangegeven waarom ik niet meer optimaal kan functioneren binnen Dubbeldam en ik hoop dat dit structureel aangepakt gaat worden.

Omdat ik merk dat ik er langzaam aan kapot ga, doe ik op dit moment een grote stap terug. Ik moet aan mezelf denken, maar Dubbeldam is mijn club en zal dit altijd blijven. Ik ben dus niet weg, maar ik ben voorlopig gewoon even vader en hartstochtelijk supporter van alle Dubbeldamteams.

We zien elkaar.

Met vriendelijke groet,

Rick Klootwijk