Beste Leden en Supporters,

zoals beloofd een verslag van het gesprek met de burgemeester. Na een wat aarzelend begin hebben wij uiteindelijk toch een redelijk open gesprek gehad waarbij de burgemeester natuurlijk geen pasklaar antwoord had op een aantal van onze vragen (hoe konden/kunnen wij dit voorkomen? Wat kunnen onze vrijwilligers achter de bar hieraan doen? Hoe nu verder?), maar wel zijn rol in het proces heeft verduidelijkt. Daarbij heeft hij aangegeven het politierapport zoals dit opgemaakt is ernstig genoeg te vinden voor een sluiting, daarbij is wel degelijk meegenomen dat onze vereniging geen enkele historie heeft met zulke excessen. Het voornemen vanuit de Gemeente is nu dat er een initiatief komt naar alle verenigingen waarin preventie en handhaving het uitgangspunt zijn.

Daarna is natuurlijk onze nieuwbouw nog ter sprake gekomen en hebben wij nogmaals uit de doeken gedaan hoe het proces vanaf aanvang 8 jaar geleden is gegaan, dat wij na 26 maart nog niets gehoord hebben behalve een nietszeggende statusupdate en dat het toegezegde bedrag voor onze nieuwe accommodatie bij lange na niet voldoende is om iets fatsoenlijks neer te zetten.
De burgemeester heeft beloofd de wethouder hier op aan te spreken en ons en alle vrijwilligers tevens een hart onder de riem gestoken om toch vooral door te gaan met het werk dat wij met ons allen doen om iedereen plezier te laten beleven aan een fantastisch spelletje.
Ondertussen gaan wij qua nieuwbouw natuurlijk verder met plan B. Wij willen iedereen ook nog bedanken voor het feit dat de kantinesluiting en bijbehorende verzoeken afgelopen zondag door een ieder gerespecteerd zijn.

Het Bestuur