Zoals iedereen in de agenda van de Algemene Ledenvergadering heeft kunnen lezen is onze voorzitter Arie in ’t Veld dit jaar aftreedbaar maar tevens herkiesbaar.
In het Voetbaljournaal besteedt men ook aandacht aan onze voorzitter.
Al ruim zes jaar zet hij zich, gesteund door vele Dubbeldammers, met hart en ziel in voor de club en met name het nieuwbouwproject heeft zijn aandacht.
Hopelijk wordt hij hier binnenkort voor beloond en wordt hij niet alleen herkozen als voorzitter maar kan ook snel de eerste paal de grond in

lees hier het artikel over Arie in ’t Veld